नलीनी व तीची आई
 

नलीनी व तीची आई  

  RSS
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

मी बेडरूम मध्ये दिवा लावला, पडदा मुद्दाम नीट केला आज समोरच्या विजायाने तिच्या खिडकीतून बघावे व काकडी घसवून तिने तीचा चुत मणी चोळावा असे वाटत होते. तसेच झाले लगेच तीने दिवा चालू बंद करून मला ती बघते आहे हे दाखवले. नलीनीने खोलीचे दार बंद न करता नुसतेच लोटले. एकमेकाला चोखत आम्ही नागडे झालो. विजयाला नीट दिसावे म्हणून नीट फिरलो. मग पलंगावर जाऊन मी नलीनीला माझ्यावर ओढले चुत माझ्या दोंडावर घेतली व तीने लगेच लवड्याचा मणी चोखयला सुरु केले. तिकडे विजयाने दिवा लावून मॅक्सि वर धरून चुत मध्ये काकडी घुसवताना मला दाखवले. ईकडे मी नलीनीची चुत उघडी करत माझी जीभ आत घुसवली व हळूच तिचा चुतमणी दाबला. तीने मुद्दाम मोठा आवाज केला "आआआआहाहाहा मनोज, छान, चुत आतून चोखून मला अजून ओले कर, आआआह अगदी असाच चुतमणी चोळ, बघ माझी चुत कीती ओली झाली आहे. ए चल मला मागून चोद ना ओल्या चुतमध्ये तुझा दांडका घुसवताना तो आवाज मला ऐकायचा आहे." नलीनीला मागून व वर बसवून चोदताना हा खास आवाज यायचा. तो आवाज म्हणजे चुत व लवडा चोदण्याची मजा लूटतात असेच वाटते.

मी नलीनीला पलंगाचा आधार घेत वाकवून उभे केले. तीने दोन्ही पायाच्या मधून माझा लवडा धरून चुत व मण्यावर नीट चोळला आणि छिद्रावर बसवला. खोलीचे दार हलले असे वाटले पण विजायाला माझे मागून चोदणे दिसते का ह्याकडे माझे लक्ष होते. "ए मनोज थांबलास काय आवाज करत घुसव आत" मी लगेच एक धक्का मारला तो आवडता आवाज आला, मी लवडा बाहेर काढून पुन: एक धक्का दीला तो आवाज आला. तेव्हा चुदक्कड सासु दार उघडून आत आली होती. ती पूर्ण नागडी होती. मी तिसरा धक्का मारण्याच्या तयारीत होतो सासूने पुढे येऊन माझा लवडा हातात घेतला "पोरी हा दांडका तू कसा ग सहन करतेस? आता तू आई होणार आहेस चोदताना खूप काळजी घ्यायला हवी. हा असा आवाज करत मागून चोदण्याने तुझ्या गर्भाशयाला व त्या तयार होत असलेल्या बाळाला दुखापत होईल, असे काही करू नका. मला हीच भिती होती म्हणूनच मी तुझ्या बरोबर आले. तुम्ही ह्या नाजूक स्थितीत कसे चोदणार ते बघायाचे होते. टेबलावर किंवा ओट्यावर बसून समोर धरून चोदायचे. मागून चोदु नका. लवडा पूर्ण आत ठोकायचा नाही. चुतच्या आतून लवड्याने सावकाश घासत छान मालीश करून घ्यायची. ये खुर्चीत बसुन कसे चोदायचे ते दाखवते. पोरी तुझे दोन्ही पाय खुर्चीच्या हातावर ठेव. मनोज तुझे हात तिच्या खांद्या वर ठेव किंवा निपलशी खेळ. पोरी तू दोन्ही हाताने त्याचे गांड्गोळे धरून सावकाश चुत घासुन घे. पण आज चीक काढू नको, तुझी चुत मनसोक्त झडली की हा दांडगट ठोकु लवडा मला दे, मी माझी चुत ठोकण्याची त्याची / माझी भूक भागवून घेईन."

जे काय घडत होते ते आम्हा दोघांना नवीन होते. लवड्याने चुतला दिलेल्या मालीशमुळे नलीनी तिच्या आईचे आभार मानीत होती " आहा काय छान वाटते आहे. चुतचा प्रत्येक भाग लवडा बघ कसा चाटतो आहे. मणी गर्भाशयाच्या आजुबाजूला काय छान गुदगुल्या करतो आहे. आह आह आई मी आले, बघ कशी झडते आहे." दोनदा थरारत, आवाज करत नलीनी झडली होती. त्यात मी पण झडणार होतो पण चुदक्कड सासुने माझे झडणे वेळेवर थांबवले होते. तिकडे पलंगावर सासु पाय फाकवून दाट केसांच्या मध्ये दडलेली चुत उघडी करून चुतमणी चोळून चुत ओली करत होती. ही बाई समोरच्या विजाया पेक्षा दुप्पट कडक होती. मोठाल्या स्तनांचे घट्ट गोळे त्यावर कडक काळे नीपल, भरलेले पण कडक गांडगोळे होते. दाट केसातील चुत मूल न झाल्याने फुगून ताठरलेली होती. तीच्या चुतचे ओठ लांब व मोठे होते. ती चोदायला तयार होतांना बघून माझा लवडा लाळ गाळू लागला. सासुच्या नजरेतून ते सुटले नाही. "आज कित्ती दिवसाने असा लाळ गाळणार जाड दांडका बघायला मिळाला आहे. ये मला मागून ठोक, बघू माझ्या चुत मधुन तुमचा आवडता आवाज येतो का?" तीने लवडा हाताने धरून चुत व मण्यावर चोळून घेतला, मग छिद्रा वर टेकवला. मी काही वीचार न करता तीचे गांड गोळे बाजूला करून एका धक्क्यात लवडा तिच्या चुत मध्ये पूर्ण घुसवला. एक वेगळाच पण मोठा आवाज करत लवडा आत घुसला होता.

"पोरा, मनसोक्त ठोकुन घे. मला हा आवाज दोन वर्षानंतर ऐकायला मिळाला आहे. नलीनीचा बाबा मला ठोकतांना नेहमी हा आवाज करत होता. पण गेली दोन वर्ष हे शक्य झाले नाही. त्याला खाली झोपवूनच काळजी घेत चोदावे लागते, त्याचा त्याला त्रास होत असतो पण लवड्याला शांता करणे महत्वाचे असते." माझा ताबा सुटला मी जोर लावून पूर्ण चिक सासुच्या चुत मध्ये रिकामा केला. " पोरा खरच, तुझे गोळे चिका ने ठासून भरलेले आहेत. किती चिक रिकामा केलास? ये मी लवड्याला नीट तयार करते, मला अजून माझी चुत ठोकून घ्यायची आहे."

Quote
Posted : 09/10/2010 1:45 am