பாடல்: சோனியா …. சோ...
 

பாடல்: சோனியா …. சோனியாசோனியா  

  RSS
 Anonymous
(@Anonymous)
Guest

பாடல்: சோனியா …. சோனியா சோனியா …. சோனியா….சோனியா …. சோனியா..

.சோனியா சோனியா ஓக்க வைக்கும் சோனியா
புண்டையில் எந்த வகை கூறு

புண்டையிலே ரெண்டு வகை
சேவிண் ஒன்று கெயாரி ஒன்று
ரெண்டில் நீ எந்த வகை கூறு
சில நாள் சேவிணும் உண்டு
சில நாள் கெயாரியூம் உண்டு
பெண்களின் புண்டையை கண்டு
சேவை செய்வது நன்று

மாமா … ரிகாரிக ரிமகாரீசா ரிகாரிக ரிமகாரீசா மாமாமாமா … ரிகாரிக ரிமகாரீசா ரிகாரிக ரிமகாரீசா மாமா
திருப்பதி போய் வந்த பக்தனைப் போல் போல்டாகஇருந்தால் அது சேவிண்காமடி

பேசும் மணி வண்ணன் போல் றஃப்பாகஇருந்தால் அது கெயாhp
மழையில் சறுக்கி விழும் பாதையைப் போல்சிலிப்பாக இருந்தால் அது சேவிண்
நம்மூரு ரஜினி போல முடி கோதுவது கெயாhp

பெண் கூந்தல் மீது ப+வாகத் தான்
– உன்புண்டை கலைத்து விளையாடத் தான்
மெலிதான முலையிலே பாலும் இல்லை
கிழவியின் குழியிலே தேனும் இல்லை
என் சுண்ணி துடிக்கும்
புண்டைக்குள் இடிக்கும்
ப+ப்போல ஓக்க பொறுமையில்லை
பெண் புண்டை புதுமை
விரல்விட்டால் இனிமை
கையாளத் தொpந்தால் கவலையில்லை
புண்டையை ஓப்பதில் சட்டம் இல்லை
ஒரு சாத்திரம் இல்லை
ஜெஸ்ட் இடிப்பதுதான் வேலை
பெண் புண்டை தாங்குவதில்லை
கண் தூங்குவதில்லை
அது ஜாம் போத்தல் ஓட்டை
தட்டாமல் போனால் தங்கம் இல்லை
ஓக்காமல் போனால் புண்டை இல்லை
காமத்தின் வாதத்தில் ஞாயம் இல்லை
கன்னத்தில் விந்து காதல் இல்லை
பெண் ஓட்டை எங்கென்று அறியாத ஆணில்லை.

சோனியா…. சோனியா….. (2)

Quote
Posted : 20/06/2011 5:12 am